Aktier & Fonder

Har du alltid undrat över vad aktier är för något? Du kanske inte har haft någon aning eller du kanske har haft ett litet hum men aldrig riktigt förstått hur allt hänger ihop. På den här sidan kan du lära dig om vad aktier och fonder egentligen är. Dessutom kan du hitta mycket information om andra typer av investeringsmöjligheter.

aktiehandel

Här på hemsidan går vi bl.a. igenom investeringar som: valutahandel, handel med optioner samt räntebärande värdepapper (obligationer). Om du vill jämföra räntor på lån ska du istället besöka http://www.ränta.com/ för att hitta den förmånligaste räntan till ditt lån.

Vad är en aktie?

Men för att fokusera på just aktier och för att börja från absoluta början så ska vi börja med att gå igenom vad just en aktie är för något. En aktie är en ägarandel i ett företag. Du som köper en aktie bli genom det ägarskapet samtidigt delägare i företaget som aktien tillhör. Företaget är alltid av typen aktiebolag (ab), vilket är en speciell företagsform med det mest typiska karaktärsdraget att ägandet inte är förenat med något som helst personligt ansvar. Det enda du som aktieägare (och företagsägare) riskerar är de pengarna med vilka du köpt dina aktier.

Som aktieägare har du två viktiga rättigheter – du har rösträtt på bolagsstämman (och alltså även rätt att närvara på denna) samt rätt till årlig utdelning. På bolagsstämman beslutas hur årets vinst skall disponeras (hur stor utdelning, exempelvis), man utser styrelse och beviljar ansvarsfrihet för VD och styrelse för det föregående året. På stämman har alla aktieägare rösträtt i proportion till sin ägarandel. Dessutom finns i många företag A- och B-aktier där de har olika stor vikt vid omröstningar. B-aktier kan vara väga en tiondel eller kanske en tusendel så tungt som en A-aktie. De olika aktierna prissätts oberoende av varandra. Anledningen till att det finns olika ”tunga” aktier är för att man även om man säljer ut aktierna i sitt företag vill kunna behålla makten.

Årlig utdelning

Den årliga utdelningen som du som aktieägare har rätt till del i beslutas, som tidigare nämnt, om på bolagsstämman. Varje företag har en utdelningspolicy, som t ex att en tredjedel av vinst delas ut till aktieägarna.

Aktier har framförallt två funktioner. Dels är innebär de en möjlighet för företagen att få in riskkapital i verksamheten. Man behöver helt enkelt pengar för att kunna göra pengar. Dels fungerar de som en spar- och investeringsform för allmänheten och olika institutioner, såväl i Sverige som i Norge.

Fram till år 1990 fick man ett fysiskt bevis för att man ägde aktier, ett aktiebrev, men på senare tid har man digitaliserat aktierna. Numera registreras ägandet av en aktie digitalt hos värdepapperscentralen (VPC)

Andra resurser: