Tjäna pengar på aktier

I följande text så tänkte jag beröra de två sätt som finns för att tjäna pengar på aktiers prisstegring, därför lämnar jag blankning etc. utanför.

Detta är den enklaste delen inom aktiekunskap, men lite saker finns det att hålla reda på!
Det vanligaste sättet att tjäna pengar på aktier är också det sätt med störst potential, över ett kort tidsperspektiv, nämligen att köpa när det är ”billigt”.

Exempel på en lyckad aktieaffär

Vi antar att du köper en aktie i exempelvis Ericsson för 10 kr. Under tiden du äger din aktie förbättras vinstutsikterna för Ericsson, det kan vara så att företaget lämnar en positiv rapport som talar om ökad försäljning. Det här gör att fler vill köpa Ericsson-aktien. Med fler som vill köpa ökar priset, de bjuder över varandra, och därför kan du nu få mer pengar för din aktie än när du köpte den. Priset kanske stiger till 12 kr.Bli riktigt bra på några av de olika analysmetoder som finns att tillgå för att bli bra på ”stock picking”.
Det andra sättet som passar de som har lite längre placeringshorisont är att köpa aktier med hög utdelning, och på så sätt få avkastning från aktierna en gång per år, metoden kräver fortfarande att aktien ökar i värde, dock inte lika mycket.

Tänk dig följande: Ericsson är värt 12 kr per aktie, man delar ut 2 kr per aktie i utdelning, man har alltså tömt bolagets skattekista på 2 kr per aktie, detta gör att aktiekursen kommer att gå ner 2 kr. Då får du alltså en aktie som kostar 10 kr och en utdelning på 2 kr, du kan nu välja att ta ut dessa pengar eller återinvestera dem i samma aktie, om du tar ut pengarna så ligger du plus minus noll. Om sedan Ericssons intjäningsförmåga sjunker enligt placerarna så kanske aktie aldrig kommer över 10 igen. Men om allt annat är lika i företaget till nästa år så kommer skattkistan vara lika stor som den var den dagen som utdelningen gjordes, och aktien borde rimligen värderas till 12 kr igen, då har börjat tjäna pengar.

Men det finns alltså ingen garanti för att tjäna pengar på utdelningen, kursen måste fortfarande röra sig upp, åtminstone till samma nivå som innan utdelningen.

Återinvestera din utdelning

Om du istället väljer att återinvestera din utdelning kan du skapa en ränta på ränta effekt som är minst sagt kraftfull, jag har berört det i andra texter på hemsidan, men det tål att presenteras igen för den är verkligen kraftfullt:

Jag har 100 000 kr som jag väljer att investera i ett bolag som är stabilt och som har hög utdelning.
Jag stoppar sedan in 1 000 kr varje månad i samma bolag.
Utdelningen är: 10 %
Då kommer jag efter 30 år att ha: 3 916 261.33 kr och detta är utan framtida kursförändringar, bara bolaget behåller samma intjäningsförmåga!
Så investera regelbundet och så mycket du kan är nyckeln om du vill tjäna pengar genom utdelningsmetoden.