Vad styr aktiepriserna?

Marknaden är vad som styr aktiepriserna. Mer konkretiserat är det principen om utbud och efterfrågan, som sätter priset på aktien. Är det många som vill köpa aktien, om det är hög efterfrågan på aktien (eller på aktier i allmänhet), stiger priset naturligtvis, eftersom spekulanterna kommer att bjuda över varandra för att få köpa aktien. Å andra sidan om få är intresserade av att köpa aktien kommer de som vill sälja att bjuda under varandra för att någon ska vilja köpa. Man kan göra en direkt jämförelse med en fiskmarknad där fiskhandlare vill köpa upp fisk. Har det fångats mycket fisk under morgonen finns det mycket att köpa och fiskhandlarna behöver inte bjuda över varandra och konkurrera lika mycket för att säkra att de får nån fisk i disken.

Priset på en aktie

Mer komplicerat är det egentligen inte. Eftersom man hör så många obekanta och komplicerade ord när det talas om aktiemarknaden försänks den lätt i ett dunkel. Då är det lätt att tror att de som agerar på börsen måste vara oförskämt talangfulla. Tänk på fiskmarknaden om du tror att aktiehandel är dig övermäktigt, för det är det inte!Ok, så du är med på att marknaden, alltså du och jag, som sätter aktiepriserna. Men vad är det då som gör att vi vill köpa en speciell aktie? Om jag trodde att en viss akties pris skulle stiga i framtiden, då skulle jag köpa den. Du tänker väl lika? Det är alltså tron på att aktien ska stiga i pris i framtiden som gör att en aktiekursen stiger.

Man måste också ha i åtanke att hela marknaden, alla aktier som finns på börsen, också rör sig i en viss riktning, beroende av en uppsjö olika anledningar (konjunkturläget, räntan, naturkatastrofer, krig, politik, utländska börser..). Självklart påverkas även enskilda aktier av detta.