Optioner

En option är en typ av finansiellt instrument som brukar kallas för derivat, d v s det deriverar eller härleder från ett annat underliggande värdepapper. Oftast är det fråga om en aktie. Den här artikeln kommer att avhandla sådana, alltså aktieoptioner. Jag ska till en början försöka förklara grundidén med optioner, som till en början kan vara allt annat än lätt att förstå sig på. Det finns två olika typer av aktieoptioner, köpoptioner och säljoptioner. En köpoption ger dig rätt att på ett visst datum köpa en viss aktie till ett visst pris.Låt säga att du köper en köpoption med en Ericsson-aktie som underliggande värdpapper. Ericsson-aktien kan vi för enkelhets skull säga kosta 100 kr. Köpoptionen får du kanske betala 10 kr för. Den ger dig rätten att köpa en Ericsson-aktie för 90 kr. Om priset på Ericsson-aktien nu stiger stiger med 10 kr, stiger också din köpoption i pris med 10 kr därför att den fortfarande ger dig rätten att köpa en Ericsson-aktie för 90 kr. Därmed har din köpoption stigit 100 % i värde.

Köpoptioner

Köpoption 10 kr, ger rätt att köpa aktie för 90 kr.
Aktiepris 100 kr – Optionspris 10 kr
Aktiepris 110 kr (110%) – Optionspris 20 kr (200%)
Aktiepris 90 kr (90%) – Optionspris 0 kr (0%)

Säljoptioner

En säljoption fungerar på precis samma sätt, fast omvänt.
Säljoption 10 kr, ger rätt att sälja aktie för 110 kr.
Aktie pris 100 kr – Optionspris 10 kr
Aktiepris 110 kr – Optionspris 0 kr
Aktiepris 90 kr – Optionspris 20 kr

Olika optionsstrategier

Eftersom optionspriserna följer aktiepriset krona för krona betyder det att priset procentuellt sätt stiger och sjunker mycket hastigare. Därför kan man köpa köpoptioner om man tro att marknaden kommer att stiga kraftigt uppåt och då tjäna mycket pengar med relativt liten insats. Likaså kan man tjäna pengar även om marknaden går nedåt, eftersom optionen fortfarande ger rätt att sälja sin aktie till ett högt pris. En annan möjlighet är att välja att ställa ut en säljoption om man tror att aktiepriserna kommer att gå upp. Då gör man i princip samma sak som att köpa en köpoption. Man kan även använda sig av optioner för att balansera riskerna som finns i din aktieportfölj. Det finns många olika optionsstrategier. Sök på Google så hittar du säkert många!