Hedgefonder

Fondtypen hedgefonder har på senare år fått en ganska dålig klang, man förknippar dem gärna med extrema risker och enorma förluster. Det är egentligen en ganska felaktig inställning, eftersom en hedgefond lika gärna kan ta väldigt små risker. Ordet hedge kommer från engelskans ”att skydda”, och det är egentligen det som är grundtanken med hedgefonderna. Genom att använda olika finansiella instrument, som optioner och terminer (optioner ger rätt att köpa eller sälja ett underliggande värdepapper, en termin medför skyldigheten till detsamma) försöker man med matematiska beräkningar balansera risken. Tanken är att i alla situationer, oberoende av om börsen går uppåt eller nedåt kunna uppnå god avkastning.Tjäna pengar på hedgefonder

Möjligheten till att tjäna gott om pengar på hedgefonder finns, men å andra sidan förutsätter det att förvaltaren är mycket skicklig. Ofta är ändå riskerna höga, särkilt eftersom hedgefonderna inte sällan är kraftigt belånade. Dessutom är förvaltarna ofta riskbenägna eftersom deras arvode baseras procentuellt på avkastningen minus ett visst index. Och förvaltarna vill ju tjäna pengar. Man kan nämna flera namn som gjort sig rika på hedgefonder, George Soros är en. Dessa har inte bara gjort sig själva rika, utan har givetvis sina investerare rika. Egentligen ska inte hedgefonder rekommenderas till vanliga sparare, utan är snarare ett redskap för professionella investerare.