Blankning

Att blanka aktier är något som omges av mystik, det anses ofta farligt och något som vanliga aktiespekulanter ska hålla på med.
I denna text ska vi försöka slå ihjäl några myter och bekräfta andra samt ge en liten första hint om hur du ska gå till väga för att börja blanka, och tipsa om några böcker som berör ämnet.Vad är blankning och hur går man tillväga?

Att blanka innebär att man spekulerar i nergång för en viss tillgång, ofta aktier men kan också vara råvaror eller till exempel räntepapper.
I teorin går det till så att någon som har en aktie på lång sikt (till exempel en institutionell investerare), som vet att de inte kommer sälja den närmaste tiden kan tjäna lite extra pengar genom att låna ut delar av sitt innehav till blankare, det är också vanligt att din aktiemäklare har möjligheten att låna ut aktier till dig.
Blankaren tror att aktien kommer gå ner och säljer därför de lånade aktierna, och hoppas kunna köpa tillbaks senare och återlämna aktierna till ett längre pris, och på så vis tjäna pengar.

blankning

Blankning är riskfyllt och kostar

Risk

Blankning är extremt riskfyllt, en aktie kan ju gå upp hur många procent som helst, men bara sjunka 100 % (konkurs).
Du kan alltså som mest tjäna 100 % och förlora oändligt med % därför måste man vara extremt försiktig om man har tänkt sig blanka, det är inte att rekommendera att man ”vänder” på sin aktie strategi för köpsignal och blankar de aktier som inte kvalificerar sig för köp.
Man bör ställa högre krav på ett blankningsbeslut än man ställer på ett vanligt beslut om aktieköp.

Kostnader

1) Person A lånar 1000 st aktier i ett specifikt företag t ex Ericsson, från sin mäklare
2) Person A ger i uppdrag att omedelbart sälja aktierna för 25 kr/st.
3) Person A får pengarna för försäljningen, 25,000 kr minus courtage.
4) En vecka senare (behöver inte vara en vecka, kan vara kortare eller längre) har Ericsson gått ner 1 kr varför Person A ger i uppdrag att köpa 1000 st aktier.
5) Person A betalar 24,000 kr plus courtage och lämnar igen de lånade aktierna till sin mäklare.
6) Person A har nu 1,000 kr minus courtage för två affärer kvar I vinst. Därtill tillkommer även en räntekostnad som mäklaren vanligtvis tar ut i samband med utlåning av aktier.

I exemplet ovan betalar du courtageavgifter två gånger, som båda äter av den ursprungliga vinsten.
Därtill kommer också en räntekostnad för de lånade aktierna. Räntan varierar beroende på vilken mäklare som gör affären, men inte helt otroligt är att ytterligare 50-100 kr försvinner, och den ursprungliga vinsten är nu nere kring 700 kr.
Nyckelorden är risk och dolda avgifter.