Olika typer av fonder

Fondhandel börjar bli riktigt intressant när man inser hur många alternativ som finns och hur varierande de är. Fondsparandet innebär också betydligt större möjligheter för småspararen, i synnerhet på globalt plan, eftersom många marknader kan vara i det närmaste omöjliga att slå sig in på utan väldigt mycket kapital. Dessutom kan man räkna med att fondförvaltaren av en viss typ av fond har spetskompetens inom just det området. Här nedan följer en presentation av olika typer av fonder.Branschfonder

Kapitalet i branschfonder investeras i en viss bransch. Därför har branschfonder en ganska hög risk (men därmed också högre vinstchans, enligt ekonomisk teori), p g a sin låga spridningsgrad. Vanliga branscher att investera i kan vara läkemedel, it, telekom, teknik, skog eller bank. För att det ska löna sig att spara i branschfonder krävs det ganska mycket tid och engagemang från spararen därför att olika branscher kan ha kraftigt varierande framtidsutsikter och påverkas dessutom betydligt mer än hela marknader av konjunkturcykeln.

Globala fonder

Denna typ av fonder investerar i marknaden över hela världen, givetvis med koncentration på marknader som för tillfället verkar ha en god framtida tillväxtutveckling. Globala fonder har en väldigt stor riskspridning i och med att man handlar med just hela världen. Går en enskild marknad ner är det inte ett större problem eftersom man har investerat i så många andra marknader samtidigt.

Regionala fonder och länderfonder

Fonder av de här slagen ger möjlighet för spararen att välja att investera i olika regioner eller länder. Det finns också möjlighet att investera i olika typer av marknader, exempelvis tillväxtmarknader. Har spararen goda insikter och skäl att investera i specifika marknader kan den här typen av fonder vara ovärdeliga eftersom möjligheterna att som enskild investerare handla på flertalet marknader kan vara begränsade. Både enligt reglementet och därför att andelar i väldigt många företag (50-100) är en förutsättning för en rimlig riskspridning. Dessutom finns fondförvaltaren ofta på plats i landet eller regionen i fråga och kan därför snabbt agera efter snabba kast på marknaden.