Aktieanalys

Här följer ett exempel på hur en aktie kan analyseras och värderas.
Svolder – Ett investmentbolag med potential.
Analysmetod(er): Fundamental analys & ”Value investing”
Oberoende: Äger för närvarande inga aktier i bolaget.Om Svolder

  • Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida.
  • Bolaget består av fem anställda placerade i centrala Stockholm.
  • Svolder investerar i noterade aktier i svenska små och medelstora företag med marknadsvärden upp till cirka 26 miljarder SEK (oktober 2008). Med noterade aktier menas de företag som har tecknat noteringsavtal med NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolagen ingår vanligen i Carnegie Small Cap Index (CSX), ett värdeviktat index för noterade svenska små och medelstora bolag. Placeringar kan även göras i aktierelaterade instrument som konverteringslån och teckningsoptioner.
  • Svolder nyinvesterar ej i onoterade aktier. Befintliga onoterade aktier skall på sikt marknadsnoteras eller avyttras på sådant sätt att hänsyn tas till historiska överenskommelser och de värden innehaven besitter.
  • Svolder bildades i juni 1993.
  • Svolder är platsen för det sjöslag år 1000 då Sven Tveskägg och Olof Skötkonung besegrade den norske kungen Olav Tryggvason, varvid ett enat nordiskt rike bildades. Platsens läge är omtvistat men är sannolikt i närheten av ön Ven i Öresund.

Övergripande

Jag fick hem Svolders årsredovisning i brevlådan för några dagar sedan, som gammal aktieägare så får jag fortfarande kvartalsrapporter och liknande hemskickat.
Den övergripande bilden av företaget är att det mår bra, mycket bra. Aktien och substansvärdet har i och för sig sjunkigt, men inte alls i samma omfattning som andra jämförbara bolag.
Det följer också med en fin substansrabatt på 17 % vilket är mycket bra även för ett investmentbolag.

Nyckeltal

08-10-31 Substansvärde: 52 Pris B-akte: 46,00 à 6 kr substansrabatt.
P/E-tal -2,69
Beta 1,03
Vinst/aktie SEK -17,62
Utdelning/aktie SEK 8,00
Kurs/Eget kapital 0,51

Verksamheten

Svolder har sina största innehav i industrivaror denna kategori tar upp 45 % av portföljen, industrivaror är cykliska aktier och har därför fått mycket stryk den senaste tiden, men det öppnar även för goda förutsättningar till stor värdeökning när börsen börjar vända.

Svolder har, trots sin stora exponering mot industrivaror, lyckats slå småbolag-index med 8,9 procent.
Mycket av framgången kan förklaras med bolagsstyrelsens mycket sunda inställning till långsiktighet och förväntad avkastning på innehaven, skynda långsamt är två ord som sammanfattar mentaliteten i bolaget. Bara det faktum att man flera gånger nämner att utdelningen är den sunda och naturliga belöningen för aktieägarna, i den senaste årsredovisningen, visar på en affärsmässig attityd till investeringarna som är mycket ovanlig i dagens ”daytradingklimat”.

Man sysslar inte med derivat, av de enkla anledningarna att det inte finns tillräckligt med omsättning i de små bolagen för att kunna göra sig av med derivat om något skulle gå fel, men lika mycket, om man får tro ledningen, beror det på att man inte får någon utdelning via derivat.
Belåningen sker till sunda max 33 % av innehaven, även om jag där skulle jag vilja skruva upp procenten till 40 eller något i den storleken, då man faktiskt investerar i bolag som är stabila och gör vinst.

Svolder tar heller inget aktivt ägande i bolagen, enda undantagen från denna regel göras om det handlar om att säkra bolagets utdelningsvilja.

aktieanalys

Analys

Investeringar sker via fundamentala och ”värde investerings” grunder, man tillämpar så kallad ”stock picking”, och har inga speciell portföljkrav att följa (därav kan man förklara den stora exponeringen mot industrivaror.)
Företagen som man investerar i ska ha etablerade och fungerande affärsmodeller.
Kvalitet: Noteringsavtal med OMX Nordiska Börs Stockholm
Storlek: Inom CSRX, med börsvärden över 500 MSEK
Karaktär: Etablerade affärsmodeller
Finansiell förmåga: Utdelningskapacitet och vilja

Framtiden och sammanfattning

Svolder har minskat sin belåning den senaste tiden och har en sund och affärsmässig syn på investeringar.
Målet för bolaget är att på lång sikt slå småbolags-index, något som Svolder har alla förutsättningar att fortsätta göra.
Bolaget eftersträvar att dela ut 5 % av vinsten varje år, något som man har lyckas gjort nästan vartenda år sedan starten 1993.
Så är du långsiktigt så är detta bolaget för dig, är du däremot någon som vill ha tvära kast så kanske det inte riktigt passar, Svolder analyserar bolag på 2 – 3 års sikt och ha ingen övre gräns för hur länge bolagen ska ingå i portföljen.
Rekommendation: Köp