Aktier & Fonder

Har du alltid undrat över vad aktier är för något? Du kanske inte har haft någon aning eller du kanske har haft ett litet hum men aldrig riktigt förstått hur allt hänger ihop. På den här sidan kan du lära dig om vad aktier och fonder egentligen är.

aktiehandel

Vad är en aktie?

Men för att fokusera på just aktier och för att börja från absoluta början så ska vi börja med att gå igenom vad just en aktie är för något. En aktie är en ägarandel i ett företag. Du som köper en aktie bli genom det ägarskapet samtidigt delägare i företaget som aktien tillhör. Företaget är alltid av typen aktiebolag (ab), vilket är en speciell företagsform med det mest typiska karaktärsdraget att ägandet inte är förenat med något som helst personligt ansvar. Det enda du som aktieägare (och företagsägare) riskerar är de pengarna med vilka du köpt dina aktier.

Som aktieägare har du två viktiga rättigheter – du har rösträtt på bolagsstämman (och alltså även rätt att närvara på denna) samt rätt till årlig utdelning. På bolagsstämman beslutas hur årets vinst skall disponeras (hur stor utdelning, exempelvis), man utser styrelse och beviljar ansvarsfrihet för VD och styrelse för det föregående året. På stämman har alla aktieägare rösträtt i proportion till sin ägarandel. Dessutom finns i många företag A- och B-aktier där de har olika stor vikt vid omröstningar. B-aktier kan vara väga en tiondel eller kanske en tusendel så tungt som en A-aktie. De olika aktierna prissätts oberoende av varandra. Anledningen till att det finns olika ”tunga” aktier är för att man även om man säljer ut aktierna i sitt företag vill kunna behålla makten.

Här på hemsidan går vi bl.a. igenom investeringar som: valutahandel, handel med optioner samt räntebärande värdepapper (obligationer). Dessutom kan du hitta mycket information om andra typer av investeringsmöjligheter. Om du vill jämföra räntor på lån ska du istället besöka http://www.ränta.com/ för att hitta den förmånligaste räntan till ditt lån.

Årlig utdelning

Den årliga utdelningen som du som aktieägare har rätt till del i beslutas, som tidigare nämnt, om på bolagsstämman. Varje företag har en utdelningspolicy, som t ex att en tredjedel av vinst delas ut till aktieägarna.

Aktier har framförallt två funktioner. Dels är innebär de en möjlighet för företagen att få in riskkapital i verksamheten. Man behöver helt enkelt pengar för att kunna göra pengar. Dels fungerar de som en spar- och investeringsform för allmänheten och olika institutioner, såväl i Sverige som i Norge.

Fram till år 1990 fick man ett fysiskt bevis för att man ägde aktier, ett aktiebrev, men på senare tid har man digitaliserat aktierna. Numera registreras ägandet av en aktie digitalt hos värdepapperscentralen (VPC)

Courtage och Aktiehandelns kostnader

Det främsta målet med att spara och investera i aktier är förstås att du skall kunna öka ditt värde. Framförallt gör du detta genom att investera i rätt aktier vid rätt tidpunkt. Men du kan också lyckas bättre genom att hålla nere dina kostnader för aktiehandeln.

Vad är courtage (kurtage)?

Det banken tjänar på dig som investerar i aktier är framförallt den avgift som kallas för courtage. Här används ibland det svenska ordet kurtage för att beteckna detta även om det vanligaste är att använda engelskans courtage.
Den här avgiften tar banken ut varje gång du köper eller säljer en aktie. Oftast så dras avgiften på slutet av bankdagen från ditt aktiekonto och det är inget du behöver administrera själv. Om du vill jämföra bankernas courtage så kan du göra det på den här sidan hos oss.

Storleken på avgiften kan variera mycket och den beror på en rad olika faktorer och på bankens regler. Det är alltså svårt att definitivt säga vad den kan vara för just dig. Några olika faktorer som de beror på är:

  • Vilken typ av kund du är hos banken och vilket konto du väljer. Exempelvis kan avgiften vara lägre om du väljer ett konto hos en nätbank där begränsningarna är större (tex endast handel i svenska aktier och investeringar under en viss summa).
  • Det brukar ofta finnas ett lägsta courtage som du kan se som en slags fast avgift. Sedan innehåller även courtaget en rörlig del som varierar beroende på vilket typ av konto du har.
  • Om du gör stora affärer så finns det ofta ett alternativ för fast courtage så att den rörliga delen inte blir alltför stor.
  • Courtaget kan vara högre vid handel i internationella aktier.
  • Hur mycket pengar du handlar för och hur ofta du handlar. Exempelvis är avgifterna annorlunda upplagda för den som handlar mycket (tex vid daytrading) mot vad de är som köper aktier mer sällan.

Banker som Avanza och Aktieinvest har idag väldigt låga courtage då de har anpassat sina system för aktiehandel för privatpersoner.

Exempel – Vad är ett vanligt courtage?

Låt säga att du under en dag köper aktier i Trelleborg (som utvecklar lösningar som tätar, dämpar och skyddar krävande industriella applikationer) för 10 000 kronor som inte är en helt omöjlig summa för en privatperson att investera. Du har ett konto hos nätbanken där du betalar 39 kronor som lägsta courtage och har en rörlig del på 0,15 %.
Den rörliga delen blir då 0,0015·10 000 = 15 kr vilket understiger 39 kr och du betalar istället 39 kronor i courtage.
Om du istället hade köpt aktier för 46 000 kr så skulle den rörliga delen bli 0,0015·10 000 = 60 kr vilket blir det courtage som du istället betalar och denna summa dras oftast i slutet av bankdagen.
Enligt samma beräkningar så betalar du även courtage när du säljer dina aktier.

Andra resurser: