Fonder

En fond är liksom en aktie en andel, men inte direkt i ett företag som en aktie, utan i en aktieportfölj. När du köper en fondandel adderas de pengarna som du satsar till en stor summa som består av dina och andras pengar. Dessa pengar förvaltas sedan av en fondförvaltare, som jobbar för ett fondbolag, som enligt givna kriterier köper andelar i olika företag. Fonderna investerar ofta även i andra värdepapper än aktier. Fördelningen skiljer sig mellan olika typer av fonder. Att investera pengar i fonder har blivit mycket populärt, framförallt bland småsparare. Sparformen passar utmärkt för dem som månadssparar mindre summor och som inte har tid eller lust att sätta sig in i och ägna sig åt aktiehandel.Nackdelar med fonder

Det finns flera fördelar med fondsparande, men även många nackdelar. Fondförvaltaren har ofta stor press på sig att göra bra månads/och kvartalsresultat och har många lagstadgade begränsningar. Förr i tiden har fondförvaltarna alltid varit säkra på att fondspararna placerade över en lång horisont. Nuförtiden pressas fondförvaltarna att hela tiden lämna kortsiktigt goda resultat för att kunna ha goda siffror att visa upp för att attrahera nya kunder och för att behålla gamla. Det gör att förvaltarna inte vågar ”gå emot marknaden” och göra investeringar som på sikt lönar sig. Det finns lagstadgade begränsningar som hindrar fondbolagen att kunna följa marknadens rejäla uppgångar. Exempelvis får inte fonderna göra investeringar i enskilda bolag om större summor än 10 % av den totala fondförmögenheten. Slutligen kan nämnas något som egentligen inte har med fondernas egenskaper att göra. Det är snarare något att ha i åtanke om du bestämmer dig för att investera i fonder. Det vanligaste sättet att skaffa sig fondandelar är att gå till banken för att träffa en ”rådgivare”. Denne har säkert goda kunskaper och insikter, men hans eller hennes avsikter är alltid att sälja in bankens tjänster. Man bör göra en noggrann marknadsundersökning på egen hand innan man gör fondinköp.

Alternativ till fondsparande

Investmentbolagen som investeringsform erbjuder många av de fördelar som fonder innebär samtidigt som de saknar flera nackdelar. De kan därför vara ett gott substitut för fondsparande. Exempelvis kostar fonder väldigt mycket i förvaltningskostnader, samtidigt som investmentbolag åtminstone tar ut några löpande kostnader. Investmentbolagen har inrättat möjligheter för månadssparande, med en viss avgift per insättning som är ganska hög. Därför förutsätts att månadsinsättningarna är någorlunda stora. Investmentbolagen har inte samma typer av hämmande restriktioner hängande över sig, de får göra hur stora investeringar de vill i olika bolag. Slutligen kan nämnas att det gjorts universitetsundersökningar som visat att investmentbolag ger bättre avkastning än fonder. De är alltså skickligare på att förvalta pengar!

Ett gott råd!

Om du bestämmer dig för att investera pengar i fonder så är det bästa rådet jag kan ge dig att välja ett fondbolag som tar ut låga avgifter. Förvaltningskostnaderna räknas ut på procentbasis och i längden riskerar förvaltningskostnaderna överstiga de årliga insättningarna!