Värdera aktier

För att veta om en aktie är köpvärd, eller om det överhuvudtaget är köpläge på börsen kan det vara en god idé att ägna sig åt en del analyserande. Det kanske kan verka avskräckande, men faktum är att det inte är så komplicerat som man många gånger kan tro. Det är i grund och botten mest en fråga om sunt förnuft. Man brukar dela in analysen i två olika skolor, där båda sidor har trogna anhängare. De som förespråkar fundamental analys har ofta svårt för teknisk analys och vice versa. Här nedan förklarar jag kort vad de olika skolorna förordar.

Fundamental analys

Denna analysform bygger på analys av den fakta och information som finns att tillgå om aktien i fråga. Det handlar om både ekonomisk och allmän information. Man försöker värdera företaget utifrån företagsekonomiska aspekter och försöker räkna ut jämförelsetal. Du har kanske hört talas om P/E-tal, vinst per aktie eller substansvärde, bara för att nämna några. Den fundamentala analysen slutar oftast med en siffra som sedan kan jämföras med andra aktier för att kunna göra ett så bra köp som möjligt. Man brukar även väga in andra faktorer, såsom konjunkturläget, inflationens utveckling, ränteläget och valutakurser. Man försöker också fundera över hur sådana här faktorer kommer att utveckla sig under framtiden. Man kan kort och gott säga att fundamental analys går ut på att tolka och sålla information.


Teknisk analys

Teknisk analys bygger å andra sidan på man ser på marknaden, d v s oss människor som handlar med aktier, som en flock människor som reagerar snarlikt psykologiskt i de situationer som gång på gång uppstår genom historiens gång. Det är alltså fråga om flockpsykologi. De som sysslar med teknisk analys, ofta kallade chartister (från engelskans chart=diagram) studerar diagram och försöker att hitta trender, mönster och formationer. Man pratar om dubbeltoppar, positiva och negativa trendlinjer, stödlinjer och motståndslinjer. Eftersom man litar på att marknaden reagerar på speciella sätt i speciella situationer kan man studera dessa rörelser i diagram över historiska, liknande perioder, och därmed kunna avgöra när det är dags att köpa eller sälja.