Placeringsstrategier

Placeringsstrategier finns det lika många som det finns placerare, i texten kommer jag att beskriva och förespråka min egen strategi, observera att detta bara är tips, och du, ja Du, får gärna göra dina egna intressanta varianter av strategin. Mycket nöje!Vad är egentligen en placeringsstrategi? Det är faktiskt inte helt lätt att svara på, placeringsstrategier finns inbakade i många analysmetoder, fundamental analys förespråkar försiktig placering allt som oftast, medan en teknisk analytiker kan verka lite mer aggressiv, och en ”värdeinvesterare” (engelska; Value investor) pratar sig varm om 25 % obligationer i portföljen.
Detta anser jag dock hör till analysmetoderna och jag kommer inte beröra dessa i texten, istället kommer fokus ligga på en ”analysmetods-fria”- placeringsstrategi, som kan tillämpas oavsett om du är teknisk-, value- eller fundamental-analytiker.

” The most powerful force in the universe is compound interest” – Albert Einstein

Den långsiktiga

Många av oss har i alla fall en portfölj som vi vårdar och försöker få att växa på lång sikt, tänker då främst på PPM, men också andra privata sparformer till pensionen.

Nyckeln till framgång i en långsiktig placering är en stabil avkastning, då fungerar ränta på ränta effekten som bäst, och den är otroligt viktig när man sparar långsiktigt. Uppmärksamma: Bara för att en avkastning är stabil så betyder inte det att den är låg för den sakens skull, låt mig visa med ett exempel:
Du har 10 000 kr investerade som du får 10% ränta i avkastning på varje år. 10% av 10 000 kr blir 1 000 kr. Så nästa år har du 11 000 kr vilket du får 10% ränta på. Detta år blir då avkastningen 1 100 kr.

Så här skulle dina pengar växa under 10 års tid:

År 1: 11 000 kr – Avkastning detta år: 1 000 kr
År 2: 12 100 kr – Avkastning detta år: 1 100 kr
År 3: 13 310 kr – Avkastning detta år: 1 310 kr
År 4: 14 641 kr – Avkastning detta år: 1 331 kr
År 5: 16 105 kr – Avkastning detta år: 1 464 kr
År 6: 17 716 kr – Avkastning detta år: 1 611 kr
År 7: 19 487 kr – Avkastning detta år: 1 771 kr
År 8: 21 436 kr – Avkastning detta år: 1 949 kr
År 9: 23 579 kr – Avkastning detta år: 2 143 kr
År 10: 25 937 kr – Avkastning detta år: 2 358 kr

Som ni ser så är nyckeln till ett framgångsrikt långsiktigt investerande att du får hög årlig avkastning, att den är stabil och att avkastningen återinvesteras där du kan få lika hög, eller högre avkastning på kapitalet, det klassiska i aktievärlden är att du återinvesterar i samma aktie som gav dig utdelning, då slipper du nämligen reavinstskatten, du skattar bara när du säljer innehavet.
Aktier som ger hög utdelning är investmentbolag, fastighetsbolag och på senare år även IT-bolag.

Den snabbe

Även den snabbe spekulanten måste inse att ränta på ränta effekten är överlägsen allt annat när det kommer till att bygga vinster på lång sikt.

Men inget säger att det mest effektiva sättet att bygga en ränta på ränta effekt är genom att återinvestera i samma bolag, de korta spekulanterna kan ofta göra större vinster på lång sikt genom att ständigt flytta sitt kapital, även om han då missar utdelningen som annars brukar vara grunden för ränta på ränta effekten.
Det viktiga är inte att vi återinvesterar i samma bolag, det viktiga är att vi återinvesterar.

Obligationernas roll

Som vi alla vet så går börsen både upp och ner, det är det som är det vackra med den, köptillfällen skapas när alla paniksäljer, men det som är bra i det avseendet att du kan handla nya stabila företag med hög utdelning förstör samtidigt din jämna avkastning.
Ett sätt att försöka jämna ut kurvan är genom att ha lite obligationer i portföljen, och justera andelen.
Klassiskt exempel är att ha 50 % obligationer när man börjar spara, och sedan höja till 75 % när börsen slår ”all time high”.
För att sedan gå över till aktier igen när man anser att börsen har fallit tillräckligt mycket.

Avslutning

I texten har jag försökt redovisa för en mycket snabb genomgång av en klassisk investeringsmetod, med hög direktavkastning och återinvestering.

Det finns få ämnen inom ekonomi som man kan skriva så mycket om som hur man ska investera, detta ska bara ses som en första ögonöppnare, och jag rekommenderar alla som på något vis håller på med investeringar och inte tycker att de har fått ett grepp om placeringsstrategier att ni börjar botanisera både på internet och det lokala antikvariatet.

Ta hand om er och pengarna!