Teknisk analys

Teknisk analys är en av finansvärldens mest omtvistade analysmetoder, vissa hävdar att man genom teknisk analys kan se vad som händer just nu och på så sätt ligga före andra analytiker. Medan andra menar att man lika gärna skulle kunna välja aktier genom att dra lott, som att analysera dem med TA. Hur som helst så är det en av de stora analysmetoderna på marknaden, och därför så förtjänar den en egen text.

En favorit bland analysmetoder

Teknisk analys, som är en av mina favoriter bland analysmetoderna, bygger på att man genom tidigare mönster och beteende hos en marknad försöker räkna ut hur den kommer reagera nästa gång. Wikipedia om saken:
” Teknisk analys (TA), samlingsbenämning på metoder för att från den historiska kursutvecklingen för aktier, valutor, råvaror mm. försöka förutsäga den framtida utvecklingen. Grundtanken är att marknader ofta följer vissa mönster som möjliggör prognoser.” Detta tycker jag personligen inte är en helt komplett förklaring, visst man drar slutsatser från tidigare mönster, men man glömmer en viktig sak i texten, nämligen psykologin. Tekniska analys handlar till stor del om att lära sig behärskning och samtidigt inse att andra inte klarar av det. Marknaden är inte rationell vid varje givet tillfälle är budskapet.Historia

1700-talet

Många har av någon anledning fått för sig att teknisk analys är något nytt, men inget kan vara mer fel.
Den tidigaste bevisade användningen av tekniska analys är från 1700-talets England, och candlestick uppfanns ungefär samtidigt i Japan av Munehisa Homma när han studerade rismarknaden. Han insåg efter iakttagelser av rishandlarna att de reagerade likadant på likadana nyheter och prismönster. Dessutom så upprepades prisrörelser ofta, när riset gick till en viss nivå hade den en större tendens att gå ner än vid andra nivåer. Den tekniska analysen var född!
Modern tid
På 30-talet började den klassiska tekniska analysen växa fram i USA. Under 80-talet så introducerades den tekniska analysen i Sverige av M. Jonnerhag, grundare av tidningen Börsinsikt.

Diagrammen

TA är en visuell analysmetod, och diagrammen spelar en otroligt viktigt roll vid analys om vart än aktien är på väg. Därför kommer det i denna del presenteras tre olika diagramtyper som alla är populära bland TA-analytiker.

Linjediagram

Linjediagram

Här ser vi ett linjediagram på Dow Jones Industrial Average, som löper från september till december 2006.
Linjediagram är det diagram som är vanligast ute i samhället, vi ser de på TV och på konferensrum i vår vardag. Diagrammet är mycket enkelt uppbyggt, man bestämmer ett intervall, i detta fall dagsvis, sätter sista noteringen som en punkt och drar sedan sträck mellan dessa punkter för att få en sammansatt linje.

Fördel

Passar bra om man bara vill få ut trendriktningen utan att störas av massa onödig information.
Funkar bra om du vill rita trendlinjer som inte är superexakta, men som går snabbt att fixa, som en första urvalsvariabel.
Det är också enkelt att jämföra två olika aktier med varandra, bara genom att lägga dem på varandra.

Nackdel

Det man vinner i hastighet och avsaknad av ”störande” information förlorar man i exakthet, med bara en linje så kan du t.ex. inte få fram hur aktien(eller indexet) har handlats under intervallet, och exaktheten på formationerna kan ifrågasättas.

Candlestick

candlestick

candlestick-anatomy

Här ser vi hur diagrammet ska tolkas.

Candlestick är förmodligen den diagramtyp som är mest populär bland TA-analytiker. Och det är lätt att förstå varför.
Fördelar
Som ni ser så skiljer sig candlestik markant från linjedigrammet, främsta skillnaden är att man kan se hur handeln varierade under tidsintervallet, i detta fall dagsbasis. Detta gör att vi kan komma närmare den tekniska analysens kärna, nämligen att studera handlarna snarare än aktien, om vi kan förstå hur de andra deltagarn på marknaden reagerar och framförallt kommer att reagera så är mycket vunnet.
En annan viktig del av candlestikdiagramen är att förstå och använda candlestikformationer, mer om dessa i en kommande text.
Nackdelar
Det är lätt att stirra sig blind på formationerna och glömma trenden och de ”klassiska” formationerna som uppstår, candlestik kräver lite av sin användare, det kan nästan bli en ”informationsinfarkt” där man försöker hålla koll på mycket, för mycket, och det slutar med att man inte kommer fram till något alls, lite för bra med andra ord.
Stapeldiagram
stapeldiagram

Samma index och period som tidigare, men denna gång i stapeldiagram.
Fördelar
För många är stapeldiagrammen ett perfekt mellanting mellan candlestik och linjediagram, det finns en del information hämta, men du drunknar inte i den som risken är med candlestik.
Nackdel
Om du är en duktig TA-analytiker så finns det ingen anledning att använda stapeldiagram eftersom du inte får all information som candlestik ger, och du får inte heller den minimalistiska och snabba urvalsprocessen som linjediagram ger.
Ett tråkigt mellanting helt enkelt.
Trend
teknisk-analys-trend

Begreppet trend är ett av de viktigaste begreppen inom teknisk analys.
Trend
Trendlinje
Trend är ”den generella rörelsen som priset på en tillgång har”.
Inom TA krävs det två punkter längst en linje för att skapa en trendlinje (1 och 2 på bilden).
Alla andra gånger som priset slår i linjen så bekräftas trenden, ju fler gånger en trendlinje bekräftas ju starkare anses den vara. (här bekräftas trenden två gånger, vid 3 och 4 på bilden)
Traditionell teknisk analys säger att ju fler gånger trenden har bekräftats när den bryts, ju snabbare och längre drar priset iväg när den väl bryts.
Trendriktning
För att en trend ska ses som fallande krävs det lägre toppar, trenden anses bruten när den har bekräftats med en ny trend (två punkter längst en linje)
Om vi istället har högre bottnar på minst två ställen betraktas trenden som uppåtriktad.
Och det är ungefär det man behöver veta för att kunna handla med trenden, som är den gyllen regeln i klassisk TA, i de moderna varianterna får vi en hel verktygslåda med massa andra indikatorer, men dessa kräver ofta att en dator behandlar aktiekurserna och finns därför, av naturliga anledningar, inte med i den klassiska tekniska analysen.

Sammanfattning
Teknisk analys har lika många anhängare som motståndare, och det är helt klart den analysmetod som väcker starkast känslor, kanske för att den bygger på teorin om att alla investerare egentligen är en flock får.

Men vad man är tycker så är det en metod som berör oss alla, framförallt kanske för att många av de största institutionella investerare förlitar sig helt eller delvis på teknisk analys, och när elefanterna börjar röra på sig för att de har sett en TA-signal så gungar marken även för den lilla investeraren.
Så lyd mitt råd; Även om du är emot teknisk analys så använd den i alla fall lite, som ett komplement, så att du vet när nästa elefant kommer rusande över börsgolvet.